Select your language:   English  Russian  Slovak     
   
 


SSVE je nezávislou slovenskou mimovládnou organizáciou, pôsobiacou od roku 2004. Združuje odborníkov v oblasti medzinárodných politických a ekonomických vzťahov a projektového manažmentu. Cieľom združenia je podpora budovania znalostnej spoločnosti a vzdelanostnej ekonomiky prostredníctvom poskytovania vyvážených informácií o udalostiach, ktoré majú dopad na SR.

Svoju pozornosť sústreďuje na región bývalého ZSSR, západného Balkánu, strednej Európy, ako aj na štáty Blízkeho a Ďalekého východu. Pri svojej činnosti spolupracuje s domácimi i zahraničnými subjektmi.

PRÁVNA FORMA
občianske združenie
CIEĽ ZDRUŽENIA
podpora budovania znalostnej spoločnosti a vzdelanostnej
ekonomiky
POSLANIE
šírenie dobrého mena SR v zahraničí
AKTIVITY
mediálna činnosť
vedecko-výskumná činnosť
vzdelávacia činnosť

  random image  

 
 
O nás | Aktivity | Predstavitelia | Projekty | Referencie | Kontakt