Select your language:   English  Russian  Slovak     
   
 


Poslanie a ciele združenia napĺňa SSVE prostredníctvom mediálnych, vedecko-výskumných a vzdelávacích aktivít.


MEDIÁLNE AKTIVITY
vydávanie portálu DespiteBorders.com
mediálne výstupy v domácich a zahraničných médiáchVEDECKO-VÝSKUMNÉ AKTIVITY
tvorba vedeckých a odborných publikácií určených pre verejnosť
expertná činnosť pre verejný a súkromný sektor
usporadúvanie odborných konferencií a seminárovVZDELÁVACIE AKTIVITY
organizovanie kurzov a školení


  random image  

 
 
O nás | Aktivity | Predstavitelia | Projekty | Referencie | Kontakt