Select your language:   English  Russian  Slovak     
   
 

DESPITEBORDERS.COM
      Dostupným výstupom činnosti združenia je portál DespiteBorders.com, ktorý prešiel výraznou transformáciou tak, aby spĺňal náročnejšie požiadavky čitateľov. Špecifikom   portálu   je  uverejňovanie   výlučne   originálnych   autorských   textov s využitím autentických zdrojov informácií.  Obsah portálu  prinášame v  anglickom a v slovenskom jazyku.
tematické zameranie
medzinárodné politické a ekonomické vzťahy
teritoriálne zameranie
región bývalého ZSSR a západného Balkánu
región strednej Európy, Blízkeho a Ďalekého východu
žánrové zameranie
analýzy
komentáre
rozhovory

ŠKOLA POLITICKEJ ANALÝZY
      Cieľom projektu je získanie kľúčových kompetencií pre pôsobenie v oblasti medzinárodných politických a hospodárskych vzťahov.
náplň kurzu
medzinárodné politické vzťahy v regióne bývalého ZSSR
a západného Balkánu
základy ekonomickej a energetickej analytiky
akreditácia
kurz ďalšieho vzdelávania akreditovaný Ministerstvom školstva
SR s celoštátnou platnosťou

  random image  

 
 
O nás | Aktivity | Predstavitelia | Projekty | Referencie | Kontakt